Gå fra bredde til dybde

For at få succes med salg via Facebook, så er det ikke nok at være synlig. Du skal være synlig på den rigtige måde.

Faktum er, at sådan har det været et stykke tid. Vi er allesammen blevet kraftigt reklame-vaccineret gennem 90’ernes og 00’ernes tv-reklamer og bannere, der blinkede om kap for at få vores opmærksomhed. 

Det betyder, at modtageren ikke mere blot køber produktet, fordi vi stiller det op foran næsen på dem. Faktisk kan det virke lige modsat i dag.

Førhen var markedsføring baseret på, at man som brand var synlig og kendt i den brede offentlighed. Jo mere synlighed, jo oftere ville forbrugeren vælge ens produkter, lød parolen. Det betød, at markedsføring i høj grad byggede på en strategi om at positionere sig som det førende brand indenfor et bestemt område med den formodning, at så forbrugeren ville vælge ens produkter.

Sådan er det ikke mere!

I dag er markedsføring gået fra at handle om at ramme bredden til at gå efter nicherne. Og Facebook har som platform været med til netop at skabe den udvikling og gøre det muligt for selv små virksomheder med små budgetter at få noget ud af Facebook.

Så i stedet for at gå bredt og forsøge at ramme alle, er vejen  til en vellykket tilstedeværelse på facebook at gå dybt og forsøger at ramme de helt rigtige. Dem din virksomhed allerbedst kan hjælpe med netop dine ydelser eller produkter.

Vi ved, at ganske få forbrugere i dag er modtagelige for et direkte salg fra virksomheder, de ikke kender. Vi ved også, at få gider at blive solgt til ved første møde. Det handler derfor om at opbygge en vis portion tillid og kendskab til et brand for, at de køber.

Vi ved også noget om hvad Facebook bliver brugt til. Facebook er i højere og højere grad et interessefællesskab, hvor man dyrker sine interesser.

Et godt eksempel er  vores analysechef Christian Søndergaard. Når han ikke nærstuderer vores kunders data, så står der brætspil på programmet. På Facebook er det eneste der fylder i hans feed (ud over vores kunder) brætspil. Grupper og sider, som han løbende holder ham opdateret på udvikling, brugte spil og nyheder.

Til trods for, at han jo er garvet ud at kunsten at genkende salgstrick og markedsføring af enhver art på Facebook, så er det sådan at han ikke nødvendigvis skelner mellem kommercielle grupper og grupper, som er lavet af private personer. 

Det vigtige for ham er, at indholdet er interessant. At han får ny inspiration og viden indenfor præcist de områder, der interesserer ham.

Vi ved, at der er mange med samme adfærd på Facebook. 

Det betyder også, at det, som du som virksomhed på Facebook skal ramme ind i er interesse-fællesskabet.

Det betyder, at  for at være interessant skal din virksomheds content kunne konkurrere med ikke kommercielt indhold, som ikke forsøger at sælge noget. Det er indlæg, som typisk er lavet af passionerede mennesker, der brænder for en sag eller et emne.

Og lige præcist derfor nytter det ikke noget at bruge Facebook som et udstillingsvindue for alle virksomhedens ydelser.

Så hvor virksomheder tidligere kunne komme ind i folks stuer gennem tv’et i et fastlagt flow, hvor forbrugeren var tvangsindlagt til at modtage reklamerne, skal vi i dag i høj grad have modtagerens accept og  tilladelse. Vores markedsføring skal være så god, at målgruppen har lyst til at modtage den – ellers klikker de i bedste fald videre og i værste fald, får de aldrig øje på os.

Så snart det vi sender ud virker som en reklame og går ud til nogen vi ikke har opbygget den fornødne relation til, så vil de automatisk slå vores input til side som “reklame”.

Det er også her, vi gerne vil slå fast, at der er standarder både for længde, formater og indhold – men det kan sommetider betale sig at bryde dem. Som vi ofte siger til vores under: Det, der virker, er det der virke for den enkelt virksomhed.

Det lyder banalt. Men det er vigtigt. Særligt, når vi fokuserer på nichen. Se på det, der virker. Vi ser igen og igen eksempler på virksomheder, der bryder reglerne f.eks. om at tekster skal være korte. Der har måske siddet en marketingmedarbejder eller en ejerleder, som gik ‘fuld nørd’ og skrev døre op og stolpe ned om emne, som gav genklang og vækkede interesse hos målgruppen. De får vanvittig gode resultater. Og det er ikke noget vi kan tage æren for. Det handler om, at det de laver kommer ud af kærlighed og et stærkt ønske om at gøre en positiv forskel.

Og igen også derfor det er så vigtigt, at de medarbejdere vi har – laver det de synes er sjovt og brænder for. Vi ser alt for ofte, at social media-delen lægges ned til praktikanten, der sidder bagerst i lokalet. Det er en stor fejl. For det svarer faktisk til at sende jeres junior-medarbejder ud til årets vigtigste kundemøde. 

Det er også bæredygtigt at gå smalt og være bevidst om, hvilken passion, der driver – både afsender og modtager på facebook. Det er den magiske ingrediens, der gør, at vi bliver synlige og magnetiske i vores markedsføring. Det er derfor vi siger, at succes på Facebook kræver både indblik i tallene, strategisk erfaring og et lille drys vildskab.